Skadetakst

Skadetaksering av byggverk

En skadetakst kan være aktuell i forbindelse med innbrudd eller annen skade på boligen. Den brukes gjerne av forsikringsselskap, utleiere og private.

Taksten gir en detaljert beskrivelse av skaden på et objekt, med utarbeidelse av kostnadsoverslag  for utbedring av skaden.

Vi er også godkjent for taksering av naturskader.

 

Naturskade

Naturskader omfattes av egen forsikringsordning gjennom Norsk Naturskadepool og dekker flom, skred, storm og stormflo.

 

Skjønn

Skjønn benyttes i de tilfeller hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere, for eksempel etter brann.

  • Forespørsel Forespørsel Ta kontakt med oss idag!
  • Boligtaksering Boligtaksering Vi takserer din bolig