Boligtaksering

Verdi og lånetakst bolig

Verditakst er en vurdering av markedsverdien. Man tar utgangspunkt i eiendommen/boligen slik den fremstår takseringsdagen. Det tas hensyn til beliggenhet, standard, vedlikehold, evt. heftelser, bruksrettigheter og tidsmessighet m.v.

Låneverdien som angis er å betrakte som en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver den nødvendige sikkerhet for sin pant i eiendommen/boligen.

Verditakstene utføres iht, Norsk Takst regelverk, NS 3451 og NS 3940 (Norsk Standard). Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger.

Skal du selge, anbefales boligsalgsrapport fremfor verditakst, fordi taksten ikke er en bygningsteknisk tilstandsrapport

 

Forhåndstakst

Forhåndstaksering av eiendommer brukes av privatpersoner, banker, finansieringsselskaper o.l.

Befaringen foretas av et objekt som ennå ikke er bygd, men som en tenker skal oppføres. Hensikten er å vurdere kostnadsrammen, markedsverdien og et evt. potensiale i prosjektet.

Banker og andre finansinstitusjoner krever som oftest forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. Dessuten gir en forhåndstakst et meget solid bilde av verdiskapningen.

Ved forhåndstaksering av fast eiendom legges det vekt på erfaringstall, tegninger og en beskrivelse av planlagt bebyggelse.

 

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

  • Forespørsel Forespørsel Ta kontakt med oss idag!
  • Boligtaksering Boligtaksering Vi takserer din bolig