• Hjem
  • Tjenester
  • Priser
  • Om oss
  • Kontakt

TAKSTFIRMA KARLSTAD AS

TJENESTER

Skadetakst

Skadetakst benyttes ved skade på fast eiendom og løsøre og det er i hovedsak forsikringsselskap som benytter dette for å sikre riktig oppgjør og reparasjonsmetode. Takstfirma Karlstad har over 20 års erfaring med skadetaksering og mottar oppdrag fra flere av de største forsikringsselskapene i landet. Vi bistår med lekkasjesøk, kartlegging av skadeomfang, kalkulasjon, prosjektledelse og oppfølging i skadesaker.Vi har også sertifisering innenfor naturskader som flom, skred, storm, stormflo og jordskjelv. Vi har også gjennom flere år levert skadetakst for Norsk Hussopp Forsikring som har gitt oss god erfaring innenfor sopp og råteskader. Opplever du skade på din eiendom anbefaler vi at du tar kontakt med ditt forsikringsselskap.

Reklamasjon

Reklamasjonsrapport er aktuell i forbindelse med potensielle mangler/feil ved ett boligkjøp eller oppføring av bolig samt reklamasjon i forbindelse med utført arbeid. Takstfirma Karlstad har lang og god erfaring med vurdering av reklamasjonsforhold og bistår både privatpersoner, boligselskaper, advokater og håndverkere med reklamasjonsrapport.

Overtagelse eller visningshjelp

Ved både visninger og overtagelse av boliger er det mye informasjon og forhold som skal gjennomgås. Det er både ved kjøp av bruktbolig eller nybygg ofte forhold som man helst burde ha sett og vurdert før man evt. kjøper og flytter inn. Vi bistår både privatpersoner og utbyggere med overtagelsesforretninger og kan stille som fagkyndig rådgiver ifm. visninger.

Uavhengig kontroll

Ved nybygg eller søknadspliktige ombygginger er det ett krav til uavhengig kontroll. Det som kontrolleres er prosjekteringen og utførelsen av boligens lufttetthet og våtrom. Takstfirma Karlstad er godkjent uavhengig kontrollør og har Sentral Godkjenning innenfor fagfeltet.  

room 5LRUg3IwNpI unsplash

Tilstandsrapport og verditakst

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan leveres med eller uten verdi. Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstand- eller Boligsalgsrapport.Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole